7f4cd5e5a607b093
Atrament Dokumental Ink®

BRANVE                                           Hi!dea Elegantné písanie

         

PRÉMIOVÉ REKLAMNÉ PRODUKTY

PERSONALIZÁCIA PRIAMO U NÁS

 

ZNAČKOVÁ KOŽENÁ GALANTÉRIA

 

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmy Ing. Ivan Barančok - LASER IMPRESS, IČO 40867986, Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri č.ObU-BN-OZP-2013/03977-2, č. živ. reg. 630-8505 (ďalej len Predávajúci), ktorý je zároveň prevádzkovateľom Internetovej stránky www.ivoimpress.sk (ďalej len "Stránka") ako aj Internetového obchodu.

 

2. PREDMET PLNENIA

„Predmet plnenia“ týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru – reklamných predmetov, a s tým spojených služieb záväzne objednaných Kupujúcim.

 

3. OBJEDNÁVKA

Kupujúci bude tovar objednávať písomne, e-mailom na objednávkovom formulári, ktorý je súčasťou tohto katalógu alebo na vlastnom objednávkovom formulári, obsahujúcom:

Názov firmy, fakturačná / dodacia adresa, IČO, DIČ, platobné podmienky, spôsob dopravy, kontaktná osoba / telefón, kód a názov tovaru, počet kusov, alebo prostredníctvom webu www.ivoimpress.sk. V objednávke  vyplní Kupujúci všetky požadované údaje. Ak Predávajúci nebude môcť spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje, nie je objednávka považovaná za platnú. V prípade, že kupujúci stornuje svoju objednávku je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50%  z hodnoty objednávky.

 

4. CENA

Ak neboli dohodnuté iné ceny, platia ceny uvedené v katalógu pri jednotlivých tovaroch a pri množstvách uvedených v cenovej tabuľke. Tieto ceny sú uvedené bez DPH. Takisto nezahŕňajú grafické práce a iné služby spojené s dodávkou tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny zmeniť vydaním nového cenníka.

 

5. GRAFIKA A POTLAČ

Cena prípravy tlače je 18 € za farbu a umiestnenie. Pokiaľ Kupujúci žiada potlač objednaných predmetov, zaväzuje sa dodať grafické podklady. Pod grafickými podkladom, za ktoré nebude účtovaná grafická príprava, sa rozumie vektorovo (ako pre vyrezanie do fólie) spracovaný motív vo formáte .cdr (CorelDraw), .ai (Adobe Illustrator), .eps (Encapsulated Postscript) s rozkrivkovaným použitým písmom a presnou špecifikáciou farieb vo farebnej palete PANTONE Solit Coated, resp. CMYKu. Akokoľvek inak dodané podklady sú považované len za predlohu na spracovanie grafiky, kde bude grafická príprava účtovaná.

Cena grafických prác je stanovená na 18 €/h.

 

6. OSTATNÉ USTANOVENIA

Vzhľadom na charakter tovaru si Predávajúci vyhradzuje právo na dodanie tovaru s rozdielom 5% z objednaného množstva bez vymožiteľného nároku na dodanie rozdielu v počte.

Kupujúci uplatnením objednávky u Predávajúceho vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

Reklamačné podmienky

Ako reklamovať ?

1. Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky o reklamácii.

2. Poslať reklamovaný tovar na našu adresu prevádzky: LASER IMPRESS, Farská 466/5, Bánovce nad Bebravou, 957 01

3. Reklamáciu vyriešime v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

  • Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

  • Reklamácie týkajúce sa nesprávneho druhu alebo počtu tovaru akceptujeme max. do 5 dní od prebratia tovaru odberateľom od prepravcu.

  • Reklamácie týkajúce sa kvality tovaru sa riešia v súlade s obchodným zákonníkom. Reklamáciu musí odberateľ podať písomne spolu s daňovým dokladom o kúpe a priložiť fotografie pripadne inú dokumentáciu preukazujúcu reklamovanú chybu tovaru. Ak sa reklamácia rieši vrátením tovaru, odberateľ je povinný poslať tovar dodávateľovi kuriérom, ak jeho hodnota presahuje 50 Euro bez DPH alebo poštou doporučene ak jeho hodnota je nižšia ako 50 Euro bez DPH. Náklady na odoslanie tovaru späť dodávateľovi znáša odberateľ.

  • Na nový tovar sa vzťahuje záruka 1 rok, ak nie je individuálne dohodnutá iná doba alebo je na tovare vyznačená doba spotreby. Pri reklamácii sa záruka na tovar predlžuje o dobu, ktorá zodpovedá času od nahlásenia reklamácie až po jej vybavenie a to len vtedy ak bola reklamácia opodstatnená a uznaná dodávateľom. Ak sa reklamácia riešila výmenou tovaru alebo jeho súčasti, záruka nového trvá len do doby pokiaľ trvá záruka pôvodného - reklamovaného tovaru alebo jeho súčasti.

  • Drobné vady, ktoré nemajú vplyv na správnu funkčnosť tovaru nie sú dôvodom na nezaplatenie faktúry za tovar v dohodnutom termíne. Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za finančné a iné straty, ktoré vznikli Odberateľovi z dôvodu chybného alebo nekvalitného tovaru.


Tento e-shop využíva cookies a bez ich použitia nie je schopný fungovať. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka).